Porezna uprava FBiH naplatila 4,1 milijardu KM, učešće Sarajeva i Tuzle veće od 50 posto

667

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj konferenciji za medije iznijela osnovne podatke o radu za 2015. godinu, kao i nekoliko prijedloga o izmjenama zakona koji bi navodno značajno povećali budžet.

U 2015. godini, Porezna uprava je naplatila 4.104.714.020 konvertibilnih maraka kroz poreze i doprinose što predstavlja povećanje od oko 8 posto u odnosu na 2014. godinu . Najveći udio po kantonima ima Kanton Sarajevo u kojem je naplaćeno 1.532.082.325 konvertibilnih maraka, odnosno oko 7 posto više nego 2014. godine.

Nakon KS slijedi Tuzlanski kanton u kojem je naplaćeno 662.236.340 konvertibilnih maraka, odnosno oko 6 posto više nego 2014. godine. Učešće KS i TK je 37, odnosno 16 posto što čini više od pola naplaćenih sredstava. Zeničko-dobojki kanton je na trećem mjestu sa uplaćenih 540.339.760 konvertibilnih maraka uz najveći rast u odnosu na 2014. godinu – čak 15 posto.

Zavidan rast naplate poreza i doprinosa zabilježen je i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je sa 513.206.046 konvertibilnih maraka zabilježeno povećanje od oko 10 posto. Skoro svi kantoni zabilježili su rast u naplati poreza i doprinosa osim Bosansko-podrinjskog kantona gdje je zabilježen pad od oko 12 posto i gdje je naplaćeno 42.275.794 konvertibilnih maraka.

Ukupan saldo dug prema Poreznoj upravi Federacije BiH na dan 31.12.2015. godine iznosio je 2.295.718.950 konvertibilnih maraka.

Što se tiče inicijativa za izmjenu pojedinih zakona, Porezna uprava ima šest prijedloga koji se dotiču rješenja u vezi radnog vremena, pojačanih poreza i sprječavanja zloupotreba.

Porezna uprava predlaže da se umjesto radnog vremena od 8 do 16 sati, inspektorima odobri rad u bilo koje doba dana kako bi se povećava efikasnost u kontroli naplate poreza i poštovanja zakona.

Također, izražena je želja da Porezna uprava postane samostalan organ uprave, a izvještaj o radu Porezne uprave usvaja Parlament FBiH, da se Porezna uprava on-line vezom poveže sa bankama, da se drugostepeni upravni postupak treba voditi u Poreznoj upravi, da Porezna uprava učestvuje i ima aktivnu ulogu u donošenju zakona i propisa koje će primjenjivati u svom radu, da se u Poreznoj upravi uspostavi interna kontrola i da se uspostavi kombinovani sistem finansiranja Porezne uprave kroz Budžet FBiH i vlastite prihode.

Porezna uprava predlaže da se prijava radnika obavlja prije početka samog radnog odnosa i da osiguranik putem interneta dobije pristup podacima o uplaćenim doprinosima.

Iz Porezne uprave je izražena želja za povećanjem poreza kroz nova pravila koja bi se ticala igara na sreću i kladionica, izmjena zakona koji se dotiču ugovora o djelu, toplog obroka i regresa.

Radio Bet/Izvor:Klix.ba

Komentari

komentara