Potpisan sporazum o podršci razvoju infrastrukture na području općine Gradačac

153

U Vijeću ministara BiH je potpisan sporazum o podršci razvoju i obnovi infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama na području općine Gradačac.

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac i predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Mato Jozić su sa čelnicima gradova i općina potpisati sporazume o realizaciji 64 projekta obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u povratničkim naseljima u 43 grada i općine te 19 projekata elektrifikacije u 11 općina u BiH. Jedna od ovih općina je i Općina Gradačac koja je dobila finansijska sredstava za realizaciju projekata na području općine Gradačac a tiče se povratničkih mjesnih zajednica.

Ministrica Borovac kazala je da je ukupna vrijednost projekata gotovo 2,8 miliona KM, od čega je 1.956.516 KM namijenjeno infrastrukturnim, a 838.507 KM projektima elektrifikacije povratničkih naselja.

“Na ovaj način direktno pomažemo i razvoj lokalnih zajednica i to je dobar primjer saradnje i zajedničkog rješavanja veoma krupnog pitanja”, naglasila je Borovac te dodala da u BiH još uvijek postoji velika potreba za takvom vrstom pomoći.

Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine Mato Jozić istakao je da su na osnovu posljednjeg javnog poziva izabrali prioritetne lokacije. “Radit ćemo na osiguranju uvjeta povratnicima na mjesta gdje su se vratili”, zaključio je.

Realizacijom ovih projekata i izgradnjom infrastrukture osigurat će se normalniji uslovi za život povratnika.

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara