Poziv na javnu raspravu – zimsko održavanje puteva za 2019/2020

93

Obavještava  se građanstvo da  gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje :

J A V N I   POZIV

 Na temu: Nacrt programa i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2019-2020.god.

Poziva se  građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostavi  u pisanoj formi na adresu  Grada Gradačac – Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove).

Javni uvid u Nacrt programa i plana zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u periodu 2019.2020.god. može se obaviti  na donjem linku

DOWNLOAD

Program i plan zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta za 2019/2020 godinu
Radio Bet / Grad Gradačac

Komentari

komentara