Pred ministrima izmjene zakona o sprečavanju finansiranja terorista

566

Vijeće ministara BiH trebalo bi danas da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Iz ministarskog vijeća je saopćeno da je na dnevnom redu sjednice i informacija o potrebi izrade procjene prijetnje od rizika pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

Pred ministrima će se naći i Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći.

Biće riječi i o nacrtima amandmana na ugovore o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke.

Na dnevnom redu je i Nacrt aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za fazu provođenja i fazu funkcioniranja i održavanja izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda u Bijeljini, sa Izvještajem o obavljenim pregovorima radi zaključivanja navedenog aranžmana.

Pred ministrima će se naći i informacija o aktivnostima u okviru Taieks instrumenta Evropske komisije za pružanje kratkoročne tehničke pomoći u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini.

Vijeće ministara BiH razmotriće i informaciju o direktnim stranim ulaganjima u BiH i izvještaj o aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija BiH na promociji direktnih stranih ulaganja u BiH u 2015. godini i Projektni zadatak za Okvirnu strategiju za privlačenje i promociju stranih direktnih investicija za period od 2016. do 2020. godine.

Na dnevnom redu je i informacija o prijedlogu za privremeno rješavanje problema skladištenja radioaktivnog materijala u BiH koje bi realizirao EUFOR, a pod nadzorom i kontrolom Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH.

 

(A,H/BHRT)

Komentari

komentara