Proširenje kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac

108

U sklopu projekta „ Vodosnabdijevanja općine Gradačac “ planirana je i izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac. S tim u vezi nastavljaju se radovi potpisivanjem ugovora za naselja Vida 1, Bagdale i Centar. Vrjednost radova je 609. 339,89 KM.

 

Memorandumom o razumjevanju između Češke razvojne agencije i Općine Gradačac predviđeno je da Općina Gradačac obavezna obezbijediti izvođenje građevinskih radova na izgradnji kanalizacione mreže a Češka razvojna agencija obezbijedit adekvatan materijal / robu koji će biti potreban za izgradnju kanalizacione mreže.

Napominjemo da u okviru istog projekta u toku su radovi u naselju Škorići.

Radio Bet /Opcina Gradačac Press

Komentari

komentara