Radni sastanak sa mjesnim zajednicama općine Gradačac

564

Održan je radni sastanak sa predstavnicima Vijeća mjesnih zajednica na području općine Gradačac. Tema sastanka su aktuelna pitanja na području mjesnih zajednica kao i funkcionisanje organa i uslovi rada MZ. Napominjemo da su prošle godine održani izbori u mjesnim zajednicama i izabrana nova rukovodstva na području općine Gradačac u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH i Statutom općine Gradačac.

Općinski načelnik mr.sci. Edis Dervišagić se obratio prisutnima i izložio sprovedene aktivnosti u MZ na koje je utrošeno u prošloj godini cca. 360.000 KM kao i aktivnosti koje Općina Gradačac planira realizovati u narednom periodu kako bi se poboljšali uslovi življenja .

Također je dodao da smo jedna od rijetkih općina koja je uspjela da realizuje i sprovede izbore i da su takvu aktivnost prepoznale već određene međunarodne vladine i nevladine organizacije koje su ponudile određene projekte Općini Gradačac u cilju unaprijeđenja mjesne samouprave.

Istakao je da se nada da će u narednom periodu Vijeća mjesnih zajednica intenzivnije raditi i na samom kreiranju općinskog budžeta i planova razvoja kako mjesnih zajednica tako i Općine Gradačac kako bi se zajedničkim snagama pokušali riješiti određeni problemi i implementirali infrastrukturalni projekti.

 

(A,H/Press Općine)

Komentari

komentara