Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju!

330

Izrečena je presuda Ratku Mladiću

 Upravo je presudjeno Ratku Mladiću…

“Zločini koji su počinjeni spadaju u najstrašnije poznate čovečanstvu – a u njih spadaju i genocid i istrebljenje. Odbrana se pozivala na različite faktore, na njegove dobre namere, dobar karakter, slabo zdravlje, poodmaklo doba, mentalno stanje. Veće smatra da ti faktori imaju malu ili nikakvu težinu”, rekao je Ori.

11:59 – Mladić nije kriv po tački jedan za genocid (sedam opština). Kriv je po tački dva za genocid (Srebrenica).

Krvi po svim ostalim tačkama optužnice.

Komentari

komentara