Reis Kavazović odbranio doktorat

403
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mr. Husein ef. Kavazović odbranio je doktorski rad na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Poglavar IZBiH pripremio je doktorat pod naslovom: “Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u Egiptu: Primjer Muršid al-Ḥayrāna i Majallah al-Aḥkām al-ʻadliyyah – komparativna studija”.

Husein-ef. Kavazović je rođen 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu (općina Gradačac), od oca Hasana i majke Saime. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine.

Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz područja šerijatskog prava.

Stručne i druge radove je objavljivao u listovima i časopisima koje izdaje Islamska zajednica u BiH, a učestvovao je i u radu redakcija i uredničkih savjeta nekih od njih. Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu. Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1992. do 2012. godine. U članstvo Sabora IZ-e u RBiH izabran je prije same Agresije na Bosnu i Hercegovinu. Biran je za člana Rijaseta IZ-e u BiH, u svim mandatima. Član je Vijeća za fetve IZ-e u BiH. Dao je veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista Hikmet.

Avaz / NM

Komentari

komentara