Sarajevo: Razmjena iskustava i dobrih praksi za jaču ulogu MZ

508

U Sarajevu je održan sastanak u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, gdje je učestvovalo više od 170 načelnika opština, gradonačelnika i predstavnika mjesnih zajednica. U okviru ovog projekta realizuju se i aktivnosti mjesnih zajednica sa područja općine Gradačac.

Cilj sastanka jeste razmjena iskustava i dobrih praksi za jaču ulogu MZ u BIH sa osvrtom na studijske posjete u Republiku Hrvatsku, Republiku Srbiju i Kraljevinu Švedsku gdje su predstavnici općina i mjesnih zajednica učestvovali.

Učesnici su imali priliku da iznesu svoja iskustva koja su prikupili na studijskim posjetama, sprovedene aktivnosti i ostvarene rezultate, te ukazati na promjene koje mogu da urade u lokalnim zajednicama po uzoru na zemlje domaćine. Na kraju sastanka svi prisutni su se složili da u rješavanje lokalnih problema treba aktivno uključiti građane.

 

 

 

 

A;H/Press Općine

Komentari

komentara