Susret Zajedničke komisije PS BiH sa savjetnicima ambasada Velike Britanije

399
Zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Zdenka Džambas i članovi Zajedničke komisije Sredoje Nović, Momčilo Novaković i Zaim Backović razgovarali su danas sa grupom savjetnika za politička i ekonomska pitanja ambasade Velike Britanije u državama regiona zapadnog Balkana.

Članovi Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH informirali su britanske diplomate iz regiona i predstavnike britanskog Ministarstva vanjskih poslova o nadležnostima i radu te komisije, te razmijenili informacije o ulozi sličnih komisija u parlamentima država zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija.

Naglašeno je da bi uloga takvih komisija trebalo da bude značajnija nakon što država dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. To se, kako je rečeno, posebno odnosi na usvajanje seta reformskih zakona u procesu prilagođavanja zakonodavstva pravnoj stečevini Evropske unije.

– Savjetnici u ambasadama Velike Britanije u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji izrazili su interesovanje za uspostavljanje bliske saradnje sa članovima Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj PSBiH, te ponudili pomoć u radu te komisije u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine – saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara