Sve više karcinoma, a manje onkologa

58

Paralelno s povećanjem broja oboljelih od raka očekuje se i veća potreba za ljekarima specijaliziranima za liječenje zloćudne bolesti, piše stručni časopis The Lancet Oncology.

Postojeće procjene pokazuju kako će se do 2040. godine broj pacijenata kojima je potrebna hemoterapija povećati s 9,8 miliona na 15 miliona godišnje. Dvije trećine ovih pacijenata će živjeti u srednje i slabo razvijenim zemljama, a broj potrebnih onkologa će se povećati sa 65.000 na 100.000.

Istraživači s University of New South Wales dodaju kako će u budućnosti najčešće indikacije za hemoterapiju biti rak pluća, rak dojke i rak debelog crijeva.

Radio Bet / Izvor: Dnevni Avaz

Komentari

komentara