U Tuzli održan dijalog o sistemu obrazovanja u BiH u odnosu na druge zemlje

62

Obrazovna dijaloška platforma koja je održana u Tuzli imala je za cilj da otvori diskusiju o kvalitetu obrazovanja u BiH sa naročitim osvrtom na rezultate međunarodnih testiranja u kojima je BiH učestvovala nedavno, a to se naročito odnosi na PISA testiranje i čiji rezultati trebaju da budu objavljeni za cijeli svijet 3. decembra.

Objavljeni rezultati pokazat će gdje BiH kotira u odnosu na druge zemlje širom svijeta, što se tiče samog sistema obrazovanja. U tom smjeru i odvijala se današnja obrazovna dijaloška platforma u Tuzli.

Učešće u istoj uzelo je oko 30-ak eksperta sa područja grada Tuzle iz svere obrazovanja. Obrazovna dijaloška platforma sa realizuje u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Radio Bet / (TIP/Izvor: RTV7)

Komentari

komentara