Unapređenje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje u Tuzli

603

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović održao je sastanak u Gradskoj upravi, tokom kojeg su razmatrane mogućnosti za unapređenje usluga za poslovni sektor.

Radi se o unapređenju usluga u smislu pružanja podrške privrednim subjektima u domenu rada javne uprave, za dobijanje različitih dozvola i saglasnosti, podršku kod pribavljanja dozvola za građenje, podršku kod osnivanja obrta odnosno samostalnih djelatnosti, te pružanja svih relevantnih informacija iz nadležnosti rada lokalne uprave i obezbjeđenja informacija sa drugih nivoa vlasti.

Ovim mjerama Grad Tuzla želi poboljšati uslove za privredni razvoj i zapošljavanje, te postati efikasan servis privrednim subjektima u svim pitanjima koje su u nadležnosti Grada, kako bi se rast zapošljavanja, zabilježen u 2016. godini, intenzivnije nastavio u narednom periodu.

Komentari

komentara