Unapređenje turističkih lokacija u Gradačcu

423

U okviru unapređenja turističke infrastrukture na području općine Gradačac ovih dana se veoma aktivno radi na uređenju određenih lokacija na jezeru Vidara. Uz podršku općine Gradačac završeno je uređenje obale jezera Vidara između Ronilačkog kampa i brane uključujući istu. Uz uređenu šetnicu od prostorija Ronilačkog kluba do Kajak kluba ovaj dio jezera Vidara predstavlja ugodno mjesto za odmor i zabavu kako građana tako i posjetilaca.

Na drugoj strani ovog jezera ove godine održava se Omladinski internacionalni kamp. Na prostoru bivše škole u MZ Vida 1 gradi se Omladinski tening centar koji će doprinijeti poboljšanju položaja mladih na području općine Gradačac i cijele BiH.

Uz izletište Popovača i Društveni centar Gradačac koji se nalaze u neposrednoj blizini gradskog sjedišta idealno je mjesto za zadovoljavanje potreba i raznih sportsko rekreativnih aktivnosti građana.

Atraktivne destinacije van gradskog područja koje se mogu posjetiti i koristiti su planinarski dom u Jasenici i spomen obilježje Ljiljan koji su udaljeni 10-tak km od centra grada. U ljetnim mjesecima građanima je na raspolaganju i jezero Hazna sa sportsko rekreativnim i izletničkim sadržajima kao i poligon malih sportova „ Luke „ sa svim potrebnim sportskim mobilijarom.

Novoizgrađeni savremeni gradski trg sa kompleksom starog grada predstavlja jedinstvenu urbanu cjelinu prepoznatljivu po kojoj je Gradačac posebno prepoznatljiv.

Pored sadržaja u samom centru grada Općina Gradačac unapređuje sadržaje za građane u mjesnim zajednicama izgradnjom sportskih terena, društvenih centara, školskih objekata i drugih objekata društvenog standarda. Sve ove aktivnosti prate i kvalitetni infrastrukturni projekti koji doprinose kvalitetnije življenju i okruženju građana i drugih posjetilaca. U ovoj godini planirani su mnogi kulturni i zabavni sadržaji od kojih ističemo smotre kulturno-umjetničkih društava sa međunarodnim karakterom, promocije knjiga, izložbe i itd.

Ove godine je 50 godina Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive u okviru kojeg će se održati posebni kulturno-zabavnim program pod nazivom „Gradačačke plave noći“ u organizaciji Centra za kulturu Gradačac.

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara