Univerzitet u Tuzli: Objavljene privremene rang liste prvog upisnog roka

167

Na Univerzitetu u Tuzli u utorak je održan prijemni ispit prvog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakukltetima /Akademiji  Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Prema informacijama s fakulteta/Akademije, svi prijemni ispiti su održani u skladu s procedurama i pravilima.

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama objavljeni su u srijedu  na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene u petak, 05.07.2019. godine, a upis primljenih kandidata počinje od 08.07. i trajat će do 15.07.2019.godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

Na studijskim programima na kojima se ne popuni broj predviđen konkursom, organizirat će se drugi upisni rok za koji će se prijave podnositi od 20.08. do 26.08.2019. godine. Prijemni ispit drugog upisnog roka održat će se 03.09.2019.godine u 10.00 sati. Privremena rang lista će biti objavljena 04.09., a konačna 06.09.2019.godine.

Univerzitet u Tuzli će po usvajanju konačnih rang listi, od 09.09. do 19.09.2019. godine vršiti upis primljenih kandidata, koji su na drugom upisnom roku stekli pravo na upis u akademsku 2019/20. godinu.

Privremene rang liste prvog upisnog roka:

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo
Tehnički odgoj i informatika

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet

Medicinski fakultet

Opći studij

Odsjek zdravstvenih studija

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet

Radio Bet / Izvor: Tip.ba

Komentari

komentara