Upućen zahtjev za sazivanje nove hitne sjednice Gradskog vijeća Gradačac

202

Zbog nedostatka kvoruma protekle sedmice nije održana hitna sjednica Gradskog vijeća Gradačac.

Sedamnaest vijećnika Gradskog vijeća Grada Gradačca traži sazivanje nove hitne sjednice Grada Gradačca u subotu 10.08.2019. godine sa početkom u 9,00 sati.

Za dnevni red sjednice predlažu se sljedeće stavke:

1. Prijedlog Rješenje o razrješenju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Gradačca

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Gradačca

3. Prijedlog Rješenja o razrješavanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac, na period ne duži od 90 dana.

Između ostalog navodi se da ukoliko predsjedavajući odbije sazvati sjednicu, istu će sazvati njegov zamjenik Alija Kavazović, u skladu sa članom 45. stav 2. Poslovnika.

…………….

10:05-U toku je tajno glasanje za razrješenje predsjedavajućeg Gradskog vijeća Enira Šakića.

10:23 -Sa 16 glasova ZA smijenjen je dosadašnji predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Gradačac,Enir Šakić.

11:12 -U toku je tajno glasanje za izbor novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća.

11:28- Za novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća, izabran je Husein Kujraković iz stranke Narod i Pravda(NiP).

 

U toku je rasprava o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Dom-a zdravlja, Gradačac.
Predsjedavanje sjednicom Gradskog vijeća grada Gradačac, predvodi novi predsjedavajući Gradskog vijeća, Husein Kujraković iz stranke Narod i Pravda (NiP).

……….

Smijenjen Upravni odbor JZU Dom-a zdravlja Gradačac i time je  sjednica Gradskog vijeća upravo završena.

Radio Bet

Komentari

komentara