Uslovi korištenja

Sadržaj na web stranici je vlasništvo firme Fratello Aress doo i trećih lica, odnosno izvora za informacije, te ga je shodno tome zabranjeno prenositi bez dozvole izdavača.

Komentari

Komentari ispod članaka ne označavaju nužno i stav Radio Bet portala. Zabranjeno je postavljati komentare sa uvredljivim sadržajem koji podstiču nacionalizam, rasizam, vrijeđanje vjerskih osjećanja te uvrede na bilo kojoj osnovi. Moderatori web portala Radio Bet zadržavaju pravo u svakom trenutku ukloniti sadržaj koji se krši sa pravilima portala.

Zloupotreba

Svaka eventualna zloupotreba Bet radija, online magazina, u nelegalne svrhe će biti prijavljena nadležnim organima te preduzeto krivično gonjenje protiv odgovornih lica. U nelegalne radnje spadaju bilo kakvih napadi i upadi na portal, za koje će se kao dokaz koristiti zabilježeni logovi sa servera.