Usvojena Bilanca energetskih potreba FBiH za 2017. godinu

418

Federalna vlada je usvojila Bilancu energetskih potreba FBiH za 2017. godinu, koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Bilancom planirana proizvodnja ugljena za 2017. godinu iznosi 7.683.200 tona. Planirana potrošnja ovog energenta je 7.614.201 tona, od toga za termoelektrane 6.501.000, za industrijske potrošače 454.631, a za ostale potrošače 658.570 tona. Uz planiranih 140.000 tona za izvoz, ukupna planirana prodaja iznosi 7.754.201 tona uglja. Evidentirana 71 hiljada tona razlike između planirane proizvodnje i prodaje je razlika između gubitaka u preradi u RMU Zenica i korištenja sitnog uglja iz separacije u RMU Đurđevik.

Za 2017.godinu je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 9.437,06 GWh, a ukupna potrošnja 8.495,67 GWh. Predviđeno je da snabdijevanje domaćih potrošača bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim viškom od 855,2 GWh.

Kada je riječ o naftnim derivatima, planiran je plasman od 950.000 tona, od toga iz uvoza 730.000 tona, a iz Rafinerije Brod 220.000 tona.

Planirani uvoz i potrošnja prirodnog gasa za 2017. godinu iznosi 170.000.000 Sm3, što je jedan posto više od ostvarene potrošnje u 2016. godini kada je bila 167.615.000 Sm3. Predstavnici Energoinvesta i BH-Gasa ugovorili su sa Gazprom Exportom isporuku prirodnog gasa do kraja 2017. godine.

Planirano je, dakle, stabilno snabdijevanje potrošača u Federaciji BiH sa sva četiri energenta u 2017. godini.

Vlada je također, usvojila i izvješće o relizaciji Bilance energetskih potreba FBiH u 2015. godini, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(RTV SLON)

Komentari

komentara