Uz Svjetski dan slobode medija: Građani i novinari zajedno do istine!

577

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH (ONAuBiH) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH (ASuBiH), povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, organizira Javnu kampanju „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.

„Javna kampanja će biti realizirana danas u 14 gradova u BiH. Javna kampanja “Građani i novinari zajedno u borbi za istinu” biće organizirana u Banjoj Luci, Bihaću, Brčkom, Cazinu, Gacku, Goraždu, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Posušju, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici“, navedeno je u saopćenju Vijeća štampe u BiH.

Volonteri Lokalnih timova ONAuBiH i ASuBiH će na info-štandovima u centralnim gradskim zonama upoznati građane sa njihovim pravom da se žale na netačno i neprofesionalno izvještavanje štampe i online medija, kroz pojašnjenje žalbene procedure Vijeća za štampu u BiH.

Tokom kampanje će biti provedeno i anketno ispitivanje o stanju medijskih sloboda u BiH i poštivanju prava građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju, uz podjelu Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Cilj Javne kampanje „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“ je da upozna i potakne građane da koriste svoje pravo i šalju žalbe Vijeću za štampu u BiH na neprofesionalno medijsko izvještavanje, ali i da se informiraju o stanju medijskih (ne)sloboda u BiH, sve češćim prijetnjama i napadima na novinare i važnosti poštivanja ustavom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja.

Od početka 2016. godine Vijeće za štampu u BiH, zaprimilo je 186 žalbi građana na izvještavanje štampe i online medija, od čega se 24 žalbe odnose na komentare posjetilaca internet portala.

BHRT

Komentari

komentara