Vijeće ministara BiH o saradnji s nevladinim organizacijama

196

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici koje će biti održana danas, trebalo bi razmatrati Prijedlog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Na predloženom dnevnom redu sjednice je i Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o readmisiji osoba koje borave bez dozvola, te Nacrt odluke o ratifikaciji Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2016.

Također, na sjednici bi trebao biti razmatran Nacrt memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na saradnju u pružanju podrške inicijativi za investicionu klimu i upravljanje za Bosnu i Hercegovinu, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o formiranju radne grupe za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini.

Komentari

komentara