Više od 85 miliona KM neplaćenih obaveza: Bolnice u HNK-u grcaju u dugovima

379

U HNK-u najveći dug ima SKB Mostar, potom Opšta bolnica Konjic, Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić”, te Opća bolnica i Dom zdravlja u Konjic.

Prema službenim evidencijama Kantonalnog poreznog ureda Mostar – Odsjeka za prinudnu naplatu, na dan 30. septembar ove godine, bolnice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu imaju neplaćene obaveze u zbirnom iznosu od 85.140.595,20 KM, po osnovu javnih prihoda. Sveučilišna klinička bolnica Mostar ima neplaćene obaveze od 63.240.107,96 KM, Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar u iznosu od 6.020.066,04 KM, te Opšta bolnica Konjic od 13.480.030,37 maraka. Opšta bolnica Konjic je u diobenom bilansu podijeljena na Opću bolnicu Konjic i Dom zdravlja Konjic, od kojih Opća bolnica duguje 1.167.327,51 KM, a Dom zdravlja 1.233.063,32 KM. Riječ je o ukupnim dugovima, odnosno navedeni iznosi uključuju i dugovanja po specifikacijama, kamatu i dugove koji su u prinudnoj naplati. Za sve obaveze evidentirane na poreznim karticama izdati su i nalozi za plaćanje. Posljednji nalog za plaćanje izdat je 11. oktobra ove godine i još se čeka na pravosnažnost rješenja. Iznos duga uključen je u ukupan dug, podaci su koje smo dobili iz Poreske uprave FBiH.

Prijedlozi vlastima

Kada je riječ o dugovanjima po specifikacijama uz isplatu plata (obrazac 2001), poreznih prijava i drugih obrazaca koje porezni obveznici redovno podnose, ali ne uplaćuju doprinose za porezne obveznike, SKB Mostar ima dug od 4.062.837,64 KM, Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar dug u iznosu 854.062,57 KM, a Opća bolnica Konjic dug od 79.170,69 maraka za koji je izdat nalog za plaćanje 16. oktobra ove godine.

Porezna uprava Federacije BiH provodi aktivnosti i mjere s ciljem naplate dužnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Navedenim obveznicima izdati su nalozi za plaćanje i proslijeđeni su Odsjeku za prisilnu naplatu. Također, s ciljem naplate dužnih javnih prihoda, Porezna uprava poduzela je aktivnosti propisane Zakonom o Poreznoj upravi i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate javnih prihoda, a koje obuhvataju blokadu transakcijskih računa, naplatu duga iz novčanih sredstava, vrijednosnih papira, potraživanja, te zapljenu i prodaju zaplijenjene imovine.

image
KB “Dr. Safet Mujić” duguje PUFBiH više od šet miliona KM

– Poduzete mjere prinudne naplate nisu dovele do smanjenja duga. Da bi se on smanjio, potrebno je da se problem riješi sistemski, donošenjem zakona kojim bi se uredilo pitanje plaćanja postojećeg duga, a istovremeno se spriječio rast i nastajanje novog duga, kazali su nam u Službi za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH.

U tom smislu, Porezna uprava je u proteklom periodu uputila zakonodavnoj vlasti više inicijativa za rješavanje problema naplate dugovanja. Ponuđen je niz prijedloga, a riječ je o zamrzavanju duga i plaćanju zamrznutog duga na rate, na period do pet godina bez obračuna kamata, zatim otpis kamata, otpis troškova prinudne naplate, da se u roku od 15 dana plati 10 posto glavnog duga, otpis dijela glavnog duga – direktnih poreza starijih od 10 godina i doprinosa za zdravstveno osiguranje u slučajevima kada nije korištena zdravstvena zaštita. Predloženo je i da se onemogući isplata plata bez istovremene uplate poreza i doprinosa na plate, da se banke zakonom obavežu da ne dozvoljavaju realizaciju naloga o isplati plata bez plaćanja doprinosa, da se zakonom propiše da Porezna uprava s bankama ima online vezu, da se donese propis o poreznom knjigovodstvu, te da se izvrše izmjene i dopune propisa kojima se regulišu naplata i prinudna naplata i druge mjere.

U navedenim prijedlozima, Porezna uprava Federacije posebno je insistirala da se uz bilo koje usvojeno rješenje za plaćanje duga kao uslov propiše da su dužnici obavezni plaćati tekuće porezne obaveze, odnosno da se otpis duga ne vrši na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji ulaze u obračun penzijsko-invalidskog staža.

Ništa bez politike

Predstavnici sindikata u hercegovačkim bolnicama o ovoj temi nerado govore. Jedan od članova sindikata ljekara kratko je, pod uslovom da se njegovo ime ne objavljuje, rekao da je danas “sve politika”, pa time i zdravstvo, odnosno da se ni ovaj kao ni ostali problemi običnog građanina ne mogu riješiti bez uplitanja politike.

– Nismo na nivou sindikata o tom problemu ni razgovarali, jer smo trenutno okupirani nekim drugim stvarima, a najiskrenije nismo detaljno ni informisani o svemu, iako svi znamo da su dugovanja velika. Sve to je za dublju analizu i opširniju priču. Kratko mogu kazati da smo generalno taoci politike i da nam sve to servira politika. Politika nam vjerovatno jedina i može riješiti probleme. Nadamo se najboljem, bio je kratak komentar našeg sagovornika.

oslobodjenje.ba

Komentari

komentara