menu Naslovna chevron_right
BiHVijesti

Vlada FBiH utvrdila nacrt Zakona o fiskalnim sistemima

Urednik | 13. Jula 2017.
Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima koji je u primjeni od 1. januara 2010. i uređuje, između ostalog, pitanja evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sistema gdje je obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja za svaku osobu koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara i pružanje usluga klijentima, osim izuzetih djelatnosti.

Ovo je urađeno s ciljem provođenja opredjeljenja Vlade za smanjenje razvoja „sive ekonomije“, a nakon višegodišnje primjene Zakona od 2010. godine i ukazane potrebe za jačanjem nadzora nad njegovom provedbom i kontrole od strane nadležnih organa kao i strožijih kaznenih mjera za nepoštivanje zakona.

Federalno ministarstvo financija je u cilju otklanjanja nedostataka u važećem Zakonu o fiskalnim sustavima aktivno pripremalo Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima, a svoje prijedloge dali su Federalna uprava za inspekcijske poslove i Porezna uprava Federacije BiH

Izmjenama i dopunama zakona se usklađuju novčane kazne s novim Zakonom o prekršajima i propisuju dodatne obveze i nove kaznene odredbe u vezi s tim za proizvođače/zastupnike, servisere i obveznike. Posebno se ove obveze odnose na proizvođače/zastupnike kojim se, između ostalog, propisuje obveza da za vrijeme trajanja registracije neprekidno osiguraju garanciju poslovne banke s klauzulom „bez prigovora“ u visini od 300.000 KM, što predstavlja sredstvo osiguranja za ispunjenje svih obveza propisanih zakonom.

Radi postizanja što većeg stupnja definiranja i proširenja ovlasti inspekcijskih organa u cilju sveobuhvatnih kontrola i efekata u primjeni zakona dodaju se i drugi kontrolni organi koji mogu obavljati nadzor u provedbi ovoga Zakona, te daju ovlasti Poreznoj upravi Federacije BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove da mogu obvezniku izreći upravnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja. Naime, prateći prijedlog kontrolnih organa posebno su definirane odredbe izricanja upravnih mjera zabrane obavljanja djelatnosti u ponovljenim slučajevima prekršaja kako bi bila utvrđena jedinstvena metodologija za sve inspektore u Federaciji BiH za praćenje povratnika u prekršaju, što je već dano u nadležnost inspektorima kroz odredbe Zakona o inspekcijama Federacije BiH i Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH.

Iako je veliki broj obveznika izuzet od obveze fiskalizacije potvrđeni su opravdani razlozi za postojanje fiskalnih sustava u Federaciji BiH. Naime, uvođenjem fiskalnih sustava u Federaciji BiH iskazuje se veći stupanj evidentiranja prometa što je dovelo do povećanja priljeva sredstava u proračun povećanjem stupnja naplate PDV-a obveznika s teritorija Federacije BiH. Ovo povećanje naplate PDV-a je imalo utjecaja na povećanje koeficijenta doznačavanja prihoda s Jedinstvenog računa za Federaciju, koji su do uvođenja fiskalizacije za Federaciju BiH pokazivali stalni pad u korist RS-a, da bi se nakon pune implementacije zakona povećao koeficijent doznačavanja u korist Federacije.

Pored utjecaja na prihode od neizravnih poreza, koji su najznačajniji prihodi svih razina vlasti, potvrđeni su i drugi razlozi za uvođenje fiskalnih sustava u Federaciji BiH, a prije svega zbog smanjenja nelojalne konkurencije, boljeg uređenja tržišta, zaštitite potrošača, registriranja podataka o transakcijama i prometu artikala, povećanja efikasnosti kontrole poreznih obveznika.

PRIHVAĆENA TRI AMANDMANA NA ZAKON O PRAVIMA BRANITELJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je tri amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koje je podnio Klub poslanika HDZ-HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvim amandmanom članak 8. je izmijenjen i propisuje da će revizorski tim za koordinaciju izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za ove osobe ili članove obitelji. Na ovaj način bilo bi izbjegnuto različito tumačenje i selektivna primjena u provedbi ove odredbe. Ovo bi omogućilo jednakost i istovjetnu primjenu na sve pripadnike OS ( HVO, Armije RBiH i MUP-ovi) pa je ova izmjena nužna da bi se ove osobe  dovele u isti položaj, bez obzira na vrijeme ostvarivanja prava, pripadnost postrojbi i svojstvo korisnika prava.

Drugim i trećim amandmanom predviđeno je da objavu podataka iz jedinstvenog registra treba regulirati posebnim zakonom koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u BiH, jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na ove odredbe dala negativno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem.

Prihvatajući ove amandmane Federalna vlada je u obrazloženju istakla da u zakonu treba navesti da,  s ciljem poštivanja načela međusobne saradnje i razmjene službenih podataka svih nivoa vlasti kao i načela transparentnosti, podaci iz jedinstvenog registra trebaju biti dostupni svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

ZA EKSPROPRIJACIJU NA CESTI NEUM – STOLAC IZDVOJENO 700.000 KM
Vlada FBiH usvojila je informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije BiH u 2017. godinu izdvoji sredstva u iznosu od 700.000 KM. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava koje će za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH pripremiti Prijedlog odluke o izdvajanju.

PRODUŽEN ROK ZA SUBVENCIONIRANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vlada FBiH danas je produžila do 31.12.2017. godine primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. Za kupce električne energije iz kategorije kućanstva, kod JU Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, koji ostvaruju pravo na najniži iznos penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod MIO/PIO u Federaciji BiH, te pravo na stalnu novčanu pomoć korisnicima koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH, primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju.

Ovom odlukom subvencionira se potrošnja ispod prosječne, što je ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

ZA PENZIONISANJE OSAM RADNIKA „UNIS-TOOLSA“ 37.507,65 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH,  budu doznačena sredstva na račune doprinosa za PIO/MIO, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od neuposlenosti, u ukupnom iznosu od 37.507,65 KM za osam radnika privrednog društva UNIS Tools d.o.o. Sarajevo-Vogošća. Ovi radnici su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
* * *

Sjednica Vlade FBiH je u toku.

 

(Vijesti.ba)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset