Vlada TK: Implementirano 207.125.223 KM javnih investicija u TK

484

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je  Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u  2016. godini i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2016-februar 2017. godine. Informacija je izrađena na osnovu podataka koje su dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla ili javna preduzeća koji implementiraju projekat i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK. Ukupna vrijednost 35 projekata uključenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona koji su implementirani u toku 2016. godine iznosi 207.125.223 KM. Od ovog iznosa 177.343.484 KM  se odnosi na projekte čija implementacija se finansira domaćim izvorima finansiranja, a na 29.781.739 KM su sredstva osigurana van Bosne i Hercegovine.

Usvojen Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja TK

Vlada je  usvojila  Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona iznose 346.971.980 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Od ukupnog broja mjera i planiranih sredstava za 2016. godinu planirano je 55.153.742 KM. Vrijednost sredstava uloženih iznosi 16.416.355 KM. U izvještaju o implementaciji Operativnog/Akcionog plana Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu od ukupno utvrđenih 45 mjera sa 68 aktivnosti može se konstatovati da je 13 aktivnosti završeno, 75 aktivnosti su u toku realizacije, 13 nije u fazi realizacije, jedna aktivnost je odgođena, a jedna aktivnost je otkazana.

(TIP)

Komentari

komentara