menu Naslovna chevron_right
Tuzlanski kantonVijesti

Vlada TK o kadrovskim pitanjima u javnim preduzećima, zapošljavanju, stanju u obrazovanju…

Urednik | 5. Novembra 2019.

Vlada Tuzlanskog kantona u utorak je na sjednici  donijela odluke kojom se traži  od  skupština  JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. KladanjJavnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. TuzlaRudnika soli ‘Tuzla’ d.d. Tuzla, da razriješe dužnosti članove imenovane kao predstavnike državnog kapitala u Nadzornim odborima, kao i odluke kojim su utvrđeni prijedlozi kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorne odbore pomenutih preduzeća.

Vlada je odredila i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, utvrđen je i prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora javnog preduzeća.  Data je i saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

Zapošljavanje

Na sjednici je Vlada TK dala i više saglasnosti za prijem u radni odnos. Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je dana saglasnost za prijem stručnog savjetnika za upravno-pravne poslove i stručnog saradnika za pravosuđe i upravu, Ministarstvu finansija za prijem namještenika višeg referenta za poslove obračuna plaća, a Uredu premijera za prijem pomoćnika sekretara za ekonomsko-finansijske poslove. Općinskom sudu u Lukavcu je dana suglasnost za prijem jednog namještenika višeg referenta za operativno – tehničke poslove (daktilograf). Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika višeg referenta – upisničara, Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilografa), Općinskom sudu u Tuzli za prijem tri namještenika, i to dva viša referenta za unos dokumenata i prijem pošte i jednog višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilografa).

Data saglasnost za prijem deset zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci. Radi se o nastavku realizacije Sporazuma o sufinansiranju zapošljavanja osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK, a po projektu Transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Cilj projekta je unaprjeđenje sistema socijalne zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja, te stvaranje optimalnih uslova za boravak, pravilan rast i razvoj korisnika Doma, kao i da se razviju novi servisi u procesu transformacije Doma u Tuzli.

O stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Vlada je, između ostalog,  prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/19. godini. Na području Tuzlanskog kantona u pedagoškoj 2018/2019. godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta registrirano je 19 predškolskih ustanova, od toga 9 javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 10 privatnih predškolskih ustanova. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova, a Realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u ovim općinama realiziran je u školskim objektima centralnih i područnih škola, a Program su realizirali odgajatelji koje su finansirale lokalne zajednice. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina, bez obaveznog programa, je oko 16 %. Ovako mali obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem zahtijeva da se više radi na razvoju ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. U pedagoškoj 2018/2019. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 3687 djece, što je povećanje za 144 djece, u odnosu na prethodnu godinu. Bitno napomenuti je i da je tokom prošle pedagoške godine Osim navedenog, iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurano i 185.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju javnih predškolskih ustanova.

Na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini radilo je 89 osnovnih škola. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 39.173 učenika, i školske 2018/2019. godine je nastastavljen trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 526. U 88 redovnih i specijalnih osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini u prvi razred upisano je 4.219 učenika. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u gradu Tuzla 981 učenika ili 23,25%, a zatim slijede Živinice 622 učenika ili 14,74%, Gračanica 489 učenika ili 11,59%, Srebrenik 419 učenika ili 9,93%, Gradačac 403 učenika ili 9,43%, dok je najmanji obihvat zabilježen u Doboj Istoku 92 učenika ili 2,18%, Čeliću 81 učenik ili 1,91%, Sapni 69 učenik ili 1,63%, i Teočaku 43 učenika ili 1,01%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 40 učenika ili 0,94%. Ministarstvo je za školsku 2018/2019. godinu izvršilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za sve učenike prvog razreda. Za ovu namjenu osigurana su sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 198.569,07 KM.

U 32 javne srednje škole u školskoj 2018/2019. godini nastavu je pohađalo 15.412 učenika raspoređenih u 716 odjeljenja, što je za 511 učenika manje nego prethodne školske godine. U odnosu na prethodnu školsku godinu u školsku 2018/2019. godinu upisano manje 112 učenika. Od 33 srednje škole u odnosu na prethodnu godinu njih 11 upisalo je veći broj učenika, dvije su upisale isti broj, a 20 je upisalo manji broj učenika.

U školskoj 2018/'19. godini ostvarena su ulaganja u iznosu od 7.012.731,00 KM, od toga u osnovne škole 5.833.748,31 KM, a u srednje škole 1.178.982,69 KM.

Milion KM za subvencioniranje kamata privrednim subjektima

Vlada je donijela Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim Pravilnikom utvrđeni su postupci u provođenju Programa korištenja ESCROW sredstava za 2019. godinu odobrenih za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, na način koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao učesnika postupka, te uređuje postupak izbora banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Kamatna stopa koja će se odrediti klijentu biti će u skladu sa ponuđenom kamatnom stopom po Javnom pozivu Banke, s tim da će klijenti imati mogućnost subvenciranja kamatne stope u procentu 3% iz ESCROW sredstava za 2019. godinu, a Vlada Kantona subvencionirat će kamatnu stopu u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Ovim pravilnikom utvrđeni su principi dodjele sredstva, obezbjeđenje sredstava i kriteriji za izbor banke za plasman sredstava, izbor korisnika kreditnih sredstava i drugi neophodni uslovi za realizaciju ovog projekta podrške razvoju privrede na području našeg kantona.

Radio Bet / Izvor: (TIP)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset