Za poziciju direktora Granične policije stigle tri prijave, a za direktora DKPT-a pet prijava

239
Za mjesto direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH pristiglo je pet prijava, a za mjesto zamjenika direktora Direkcije pristiglo je deset prijava.

Tri prijave pristigle su za mjesto direktora Granične policije BiH, devet prijava za mjesto zamjenika direktora Granične policije BiH i šest prijava pristiglo je za mjesto zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Nakon uvida u pristige prijave, Odbor je konstatirao da sve ispunjavaju uvjete propisane Javnim konkursom.

Nezavisni odbor je primio k znanju Informaciju o posjeti članova ovog tijela Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, a odlučio je da na narednoj sjednici razmatra informacije o posjetama Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Klix

Komentari

komentara