Zapošljavanje 15 asistenata na UNTZ na period od 12 mjeseci

57

Kako bi se omogućilo zapošljavanje 15 asistenata ili viših asistenata na period od 12 mjeseci, na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH. Ovaj Sporazum će biti zaključen između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli.

U ponuđenom tesktu Sporazuma Federalni zavod za zapošljavanje se obavezuje da putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uplatiti sredstva u iznosu od 144.000 KM za sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće u iznosu do 800 KM mjesečno po osobi, u trajanju do 12 mjeseci. U programu zapošljavanja mogu sudjelovati osobe definirane ciljnom grupom koje su sudjelovale u Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH u 2017. godini, kao i nezaposlene osobe koje su prijavljene na evidenciji u Federaciji, dan prije zaključenja ugovora o radu, a koje ispunjavaju uslove za zaposlenje na javnim univerzitetima/sveučilištima u FBiH na poslovima asistenata/viših asistenata.

Radio Bet / Izvor: Tip.ba

Komentari

komentara