Zatvaranje kolektivnih centara i smještaj za više od 7.200 korisnika do 2020.

352
Dvodnevna tematska sjednica “Zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini”, koja se u organizaciji Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika pri Narodnoj skupštini RS održava u Neumu, posvećena je izlaganjima o socijalnom stanovanju, pri čemu je posebna pažnja posvećena projektu Zatvaranja kolektivnih centara za što se BiH kod Razvojne banke Vijeća Evrope zadužila u iznosu od 120 miliona KM.

Uz prisustvo brojnih načelnika gradova i općina u BiH bilo je govora i o pravnom okviru socijalnog stanovanja i izazovima i rješenjima s kojima se suočavaju lokalne zajednice prilikom realizacije tog projekta.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratinika u NSRS Senad Bratić rekao je da je cilj tematske sjednice iznalaženje modaliteta i kriterija na prostoru BiH da izbjeglice, raseljene osobe i povratinici imaju iste uvjete tokom rješavanja problema kolektivnih centara, a koji je više od 20 godina od završetka rata prisutan.

Sjednicu je otvorila ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, naglasivši kako se i tim skupom nastavlja saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, na svim nivoima od državnog do općinskih.

– Ovo je prilika da zajedno razgovaramo o provedbi projekta Zatvaranja kolektivnih cenatara u BiH, odnosno o dva važna pitanja vezana za ovaj projekat. Prvo je dinamika izgradnje odnosno zatvaranja kolektivnih centara do 2020., a drugo je kreiranje pravnog okvira za sve korsnike socijalnih stanova na jednakim osnovama na cijelom području BiH – poručila je Borovac.

Predsjednik Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić istakao je kako je ova tematska sjendica pokazala odlučnost i postojanje političke volje da konačno bude riješeno pitanje kolektivnih centara u BiH, te regulirana prava i obaveze budućih stanara novoizgrađenih objekata neprofitnog socijalnog stanovanja u koje će biti smješteni današnji korisnici kolektivnih centara.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš naglasili su da je zatvaranje kolektivnih cenatara jedan od najznačajnijih projekata koji trenutno provode entitetska ministarstva, te da će rasprava i zaključci sjednice u Neumu doprinijeti poboljšanju položaja raseljenih lica i povratnika, ali i odnosu nadležnih institucija u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Šefica Sekcije za ljudska prava pri Misiji OSCE-a u BiH Marina Barreiro je u svom obraćanju navela kako je važno da su predstavnici vlasti sa državnog, entitetskog i lokalnog nivoa zajednički usaglasili aktivnosti vezane za zatvaranje kolektivnih centara u BiH.

Projekt “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB 2” se provodi u 45 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a njime je  planirano zatvaranje 121 kolektivnog centra. Planirana je izgradnja 2.611 stambenih jedinica neprofitnog socijalnog stanovanja, te će više od 7.200 korisnika 121 kolektivnog centra biti preseljeno u nove stambene jedinice.

Projekat CEB 2 implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine putem nadležnih entitetskih ministarstava, organa lokalnih vlasti te resornih kantonalnih ministarstva/uprava u Federaciji BiH i UNHCR-a, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara