Završena 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Gradačac

51

Jučer je završena 24. redovna sjednica ujedno i posljednja sjednica Općinskog vijeća Gradačac. Razmatrano je 20 tačaka dnevnog reda.

Na ovoj sjednici usvojene su izmjene i dopune Budžeta za 2019. godinu kao i  Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve u periodu od 01.01.2019.

Vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju izbora u mjesnim zajednicama na području općine Gradačac koji će se održati u nedjelju  06. oktobra 2019.

U okviru realizacije projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačac „ i zaštite izvorišta pitke vode Općinsko vijeće je donijelo odluke o zonama sanitarne zaštite za izvorišta „ Okanovići „ i „ Komunalac“ bunari BK1 i BK2.

U cilju pomoći saniranja posljedica izazazvanih požarom na pijaci „ Porebrice „ Vijeće je donijelo odluku o odlaganju plaćanja mjesečne zakupnine. Također Vijeće je donijelo više odluka imovinsko pravnog karaktera.

Zbog nemogućnosti poslovanja JP Veterinarska stanica Gradačac a imajući u vidu razvijenost veterinarskih usluga na općini, Vijeće je pokrenulo postupak prestanka rada ovog preduzeća.

Na ovoj sjednici Vijeće je dopunilo Program izgradnje i rkonstrukcije lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica na području općine Gradačac 2017.- 2020- godina kao i razmotrilo Nacrt programa i plana zimskog održavanja puteva na području Gradfačac 2019-20.

U cilju povećanja broja parking mjesta u Gradačcu donešena je Odluka o dopuni programa o javnim parkiralištima. Radi se o novoizgrađenom parkiralištu u ul. Titova sa 13 novih parking mjesta.

Općinsko vijeće je u okviru svoje nadležnosti donijelo akte iz oblasti izbora i imenovanja ustanovama čiji je osnivač Općinsko vijeće.

Radio Bet

Komentari

komentara