Završna konferencija: EU pomaže u borbi protiv korupcije u BiH

241

Završna konferencija projekta ”Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH” bit će održana danas u Sarajevu.

Projekt u potpunosti finansira Evropska unija u vrijednosti od 200.000 eura pod instrumentom pristupne pomoći (IPA), a implementira Altair Consortium.

Dizajniran je da podrži Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), zajedno s antikorupcionim tijelima i timovima na entitetskom i kantonalnom nivou u BiH.

Značajno je pomogao unapređenje strateškog okvira za borbu protiv korupcije na svim nivoima upravljanja.

Komentari

komentara