Zvizdić: Spoj resursa i provođenje reformi formula za privlačenje investicija

191
Spoj naših prirodnih i ljudskih resursa sa reformama koje provodimo i izuzetno velikim i pripremljenim investicionim projektima i potencijalima, sasvim sigurno su jedna od najuspješnijih formula privlačenja stranih investucija i ekonomskog razvoja u našoj regiji – istakao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u plenarnom dijelu Sarajevo Bsiness Foruma.

Vijeće ministara BiH je, po njegovim riječima, u protekloj godini aktivno radilo na jačaju finansijske discipline, na boljoj strukturi javnih rashoda, na unapređenju poslovnog ambijenta, kao i na povećanju konkurentnosti naše ekonomije što je dovelo do povećanja glavnih ekonomskih paramatera u BiH.

Zvizdić je učesnike SBF upoznao sa pozitivnim pokazeteljima koji su obilježili ekonomski rast i razvoj BiH u posljednje tri godine. Zabilježen je rast BDP, kao i rast stopa industrijske proizvodnje i prerađivačke industrije, dok je istovremeno smanjen javni dug BiH.

Među najvećim stranim ulagači u BiH su i dalje  Austrija, Hrvatska, Njemačka, Italija, Holandija, Slovenija, Srbija, a  najveća ulaganja, što posebno ohrabruje, jesu u sektor proizvodnje više od 40 posto, te u bankarski sektor u koji je uloženo oko 24 posto od ukupnih direktnih stranih investicija.

Zvizdić se osvrnuo i na rezultate ostvarene u vanjskotrogovinskoj razmjeni koji potvrđuju poboljšanje ekonomske situacije u zemlji kao i na povećanje konkurenosti bh. ekonomije. Glavni trgovinski parner i dalje je EU, te zemje CEFTA.

Posebno je izdvojio turizma kao ekonomski sektor koji ima izuzetan potencijal, a BiH je prema podacima Svjetske turističke organizacije, zemlja koja je u zadnjih nekoliko godina ostvarivala rast i do 26 posto u oblasti turizma.

– Ako se u obzir uzmu navedeni podaci, onda s pravom očekujemo još intenzivniji razvoj ove ekonomske grane u BiH. Ono što bih posebno preporučio kao dobru šansu za ulaganja u BiH su sektori energetike, turizma, IT industrije zatim metalne, drvne industrije, kao i poljoprivredne, odnosno prehrambene industrije – istakao je Zvizdić.

Što se tiče Vijeća ministara i njegove pomoći nastavku jačanja bosanskohercegovačke ekonomije, Zvizdić je dodao da će i dalje nastaviti sa aktivnostima koje nas približavaju Evropskoj uniji, a to su jačanju vladavine prava i borba protiv svih oblika kriminala i korupcije, te na provođenju onih aktivnosti koje će našu privredu učiniti još konkurentnijim.

– U tom smislu, kao još jedan naš doprinos tokom 2017. godine, ističemo uključenje BiH u transportnu zajednicu što će omogućiti realizaciju četiri projekta u vrijednosti od 240 miliona eura. Grant sredstva koja je ovim povodom dobila BiH iznose 46 miliona eura. Ovo će biti doprinos ne samo u građevinskoj industriji već će realizacijom navedenih projekata transportni troškovi – dodao je Zvizdić.

Dodao je da su u toku finalni pregovori sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, i da u tom smislu očekuje da će BiH tokom 2018. godine konačno postati članica Svjetske trgovinske organizacije.

– U proteklih godinu dana uloženo je dosta rada i truda u procesu evropskih integracija i odgovora na Upitnik Evropske komisije. Ovo je bila jedna od najzahtjevnijih faza eu integracija poslije koje očekujemo dodjelu kandidatskog statusa, koji će značajno unaprijediti odnos između BiH i Evropske unije, omogućiti nam pristup novim fondovima i novim investicijama, kao i brže usklađivanje sa pravnom stečevinom i ekonomskim standardima EU što će voditi ka daljem ekonomskom razvoju i jačanju vladavine prava u BiH – istakao je Zvizdić te učesnicima poželio uspješan rad na Sarajevo Business Forumu.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara