Zvizdić: U Siriji i Iraku ratuje 120 državljana BiH

404
Prema podacima razmijenjenim sa obavještajno-bezbjednosnim i policijskim agencijama u BiH i svijetu, trenutno na sirijsko-iračkom ratištu boravi 120 punoljetnih državljana BiH, i to 69 muškaraca i 51 žena, izjavio je danas u Sarajevu predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.

Zvizdić je ministrima unutrašnjih i spoljnih poslova, koji učestvuju na konferenciji “Oblikovanje naše zajedničke budućnosti” rekao da su proizvoljne i neutemeljene tvrdnje nekih zvaničnika iz regiona po kojim nekoliko hiljada državljana BiH ratuje na sirijsko-iračkom ratištu, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

“Od 120 državljanja BiH, 29 lica su prije odlaska u Siriju živjela u dijaspori. Do sada se vratilo 46 lica, a od toga je procesuirano i osuđeno 20 lica. Upravo iz tog razloga smatram da je regionalna inicijativa, koja će osigurati razmjenu informacija i formulaciju zajedničkog pristupa bazirana na provjerenim i službenim podacima, garant uspješnosti u borbi protiv svih oblika terorizma, ekstremizma i prevencije radikalizacije”, istakao je Zvizdić.

On je rekao da je borba protiv terorizma univerzalna i da je terorizam globalni fenomen koji, nažalost, predstavlja prijetnju svima, te da se jedino zajedničkim naporima može odgovoriti ovom globalnom izazovu i prijetnji.

“Jačanje i unapređenje naše zajedničke budućnosti temeljene na zajedničkim vrijednostima i pravima će biti ojačano našim naporima ka članstvu u EU i NATO-u, jačanju vladavine prava sa posebnim akcentom na borbu protiv svih oblika organizovanog kriminala, a naročito prevenciji radikalizma, terorizma i svih oblika ekstremizma”, naglasio je Zvizdić.

Zvizdić je dodao da je Vijeća ministara BiH 2015. i 2016. godine povećao budžet agencija za provođenje zakona, s ciljem jačanja borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, te da je u junu 2016. godine usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u cilju provođenja Moneyval preporuka, te provođenja zahtjeva iz FATF Akcionog plana, nakon čega je BiH u septembru 2016. godine skinuta sa sive liste.

Prema njegovim riječima, BiH je prva zemlja u regionu koja je u svoj Krivični zakon unijela odredbu na osnovu koje je učešće državljana BiH na stranim ratištima kriminalni čin koji će biti krivično sankcionisan.

Prema njegovim riječima, prošla godina je bila veoma uspješna za BiH kada je u pitanju proces integracija ka EU, jer je na osnovu uloženih napora u decembru dobila Upitnik Evropske komisije.

“BiH je opredijeljena da nastavi voditi politiku kroz regionalnu saradnju i mislim da bi nam to svima trebao da bude zajednički cilj. Nastavak rada na provođenju reformi zadržavanjem fokusa na one oblasti koje će doprinijeti stabilnosti, te ukupnom socio-ekonomskom oporavku i razvoju društva je bio i ostaje naš imperativ”, zaključio je Zvizdić.

SRNA / NM

Komentari

komentara