menu Naslovna chevron_right
BiHVijesti

Dom naroda Parlamenta FBiH o izmjenama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH

Urednik | 23. Juna 2016.

Dom naroda Parlamenta Fedaracije Bosne i Hercegovine danas će razmatrati izmjene i dopune Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

Ovo je jedan od seta zakona koji se donose radi lakšeg poslovanja privrednih subjekata, te je rezultat analize rađene uz podršku eksperata Projekta jačanja upravljanja javnim financijama u BiH.

Namjena izmjena i dopuna je osiguranje efikasnosti sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, naročito funkcionalno neovisne interne revizije kao jednog od osnovnih elemenata sistema Zajednice u oblasti unutrašnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC).

Model PIFC-a danas se, između ostalog, koristi kao vodič i podrška zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, koje pokušavaju razviti moderne sisteme javne interne kontrole.

Cilj PIFC-a je da osigura usklađenost zakonodavstva, transparentno, ekonomično, efikasno i efektivno upravljanje javnim sredstvima (državnim fondovima i fondovima Evropske unije), te da se osigura kontrola njihovog korištenja i mjere, rezultati koji se ostvaruju.

Vlada Federacije BiH predložila je da se Zakon proširi na javna preduzeća i privredna društva, jer su i oni dio javnog sektora. Time se izvršava harmonizacija s drugim važećim propisima u BiH.

Do sada se Zakon, koji je usvojen 2008. godine, odnosio na Federaciju, kantone, općine, izvanbudžetske fondove.

S obzirom na to da su poslanici Predstavničkog doma 20. maja prihvatili ove zakonske izmjene, njihovim odobravanjem u Domu naroda, stupile bi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Obaveza BiH utvrđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju je uspostavljanje i jačanje internih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Također, na sjednici Doma naroda planirano je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), te predloženim izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

U nacrtu su zakon o policijskim službenicima FBiH, o gradovima Livnu, Cazinu i Goraždu, tehničkoj kulturi FBiH, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH.

 

(BHRT)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset