menu Naslovna chevron_right
BiHVijesti

Ima razloga za zabrinutost: Notarska komora krši zakon

Urednik | 11. Februara 2023.

Advokatska komora Federacije BiH izrazila je zabrinutost radi zaključaka i stavova Notarske komore od 07. januara ove godine i dopisa upućenog svim pravosudnim institucijama i Ministarstvu pravde FBiH od 30.decembra 2022. godine.

Imamo li razloga za zabrinutost radi zaključaka i stavova Notarske komore od 07.01.2023. godine  i dopisa upućenog svim pravosudnim institucijama i Ministarstvu pravde FBIH od 30.12.2022. godine?

Naravno da imamo. Na notare je država prenijela javne ovlasti, zatim prenijela pravo da nakon što općinski sudovi zaprime prijedlog za raspravljanje ostavine, da provedu ostavinski postupak, da izdaju potvrde o ovlaštenju za zastupanje koje su izjednačene sa potvrdama registarskog suda,  znači notarijat je usko povezan sa općinskim sudovima.

Upravo u toj činjenici postoji opravdana zabrinutost radi nepoštivanja odluka Ustavnog suda FBIH i odluke Vrhovnog suda FBIH. Ukoliko imamo odluke Ustavnog suda FBIH i odluku Vrhovnog suda FBIH koje jasno kazuju da nikada više notari neće imati ekskluzivno pravo na sastavljanje Ugovora o prometu nepokretnosti, naprotiv da i drugi mogu sačinjavati Ugovore o prometu nepokretnosti, te da isti mogu biti ovjereni pred notarima ili kod općinskih sudova, Notarska komora FBIH donese zaključke i smjernice kontra obavezujućih odluka Ustavnog suda FBIH i Vrhovnog suda FBIH, da li notarijat poziva na anarhiju u našoj državi.

Neshvatljivi su dopisi Notarske komore FBIH upućeni općinskim sudovima u FBIH kojim traže da isti ne postupe po odluci Vrhovnog suda FBIH. Naime, upravo je Vrhovni sud FBIH nadležan za kontrolu i preispitivanje odluka općinskih i kantonalnih sudova , što dovoljno kazuje samo za sebe i obavezi općinskih sudova da postupe po zauzetom pravnom stavu Vrhovnog suda u vezi ovjere potpisa na Ugovorima o prometu nepokretnosti.

Radi postupaka Notarske komore FBIH i direktnog kršenja zakona i Ustava, stav Advokatske komore FBIH je da se zaključci i smjernice, kao i dopisi kojima se prijeti općinskom sudovima ukoliko postupe po odluci Vrhovnog suda, dostave nadležnom tužiteljstvu i da se zahtjeva pokretanje hitnih postupaka protiv odgovornih. Također će se sa predmetnim dopisom upoznati predsjednici svih sudova u FBIH, VSTV, kao i sva kantonalna ministarstva pravde i Federalno ministarstvo pravde, kao i svi kantonalni porezni uredi u FBIH. Smatramo da smo u obavezi štititi prava građana i njihovu slobodu izbora, mada su o istom već Ustavni sud FBIH i Vrhovni sud FBIH zauzeli jasan stav. Ponovo napominjemo svim predsjednicima sudova i svim sudijama u FBIH da su isti sposobni cijeniti valjanost zaključenih ugovora, sačinjenih od strane notara, a po tužbama advokata a da iste te sudije i advokati po mišljenju Notarske komore FBIH nisu sposobni sačinjavati iste te ugovore.

Zaključci Notarske komore FBIH da ovjera potpisa je  vraćanje unazad u vrijeme pravne nesigurnosti , kada su bile prisutne mnoge afere i kriminalne radnje, te neuređenost i netačnost javnih registara je klasičan primjer kako Notarska komora FBIH doživljava i za šta smatra pravosuđe u FBIH, očito zaboravljajući da ovjere na Ugovorima o prometu nepokretnosti bi vršili sudovi, da isti ti sudovi koji proslijeđuju ostavinske prdmete notarima, pa je svaki komentar suvišan.

Na kraju ukoliko su svi sudovi, svi građani naše države obavezni primijeniti odluke Ustavnog suda FBIH i Vrhovnog suda FBIH koje su konačne i obavezujuće, jasno slijedi da su isto u obavezi i notari, koji i više nego očito neće da prihvate iste i postupaju po istima, to smo mišljenja da je neophodno sve prikupljene materijale dostaviti nadležnim tužiteljstvima da procesuira odgovorne za smišljeno izazivanje  bezakonja i anarhije u državi.

Zadnjih sedmica smo svjedoci da putem media dobijamo izjave od strane Notarske komore koje pokušavaju da ignorišu odluke Ustavnog suda FBiH i pravni stav Vrhovnog suda FBiH. Stavovi koji se predlažu su nezakoniti. Pri tome se koriste naručeni dopisi Notarske komore Savezne Republike Njemačke i samim tim se prešućuje činjenica da je u Njemačkoj, od 16 pokrajina, samo u 2 male pokrajine ovakav stav, s tim što u tim pokrajinama postoje i državni notari kao uposlenici u opštinama i te poslove obavljaju besplatno. Posebno je začuđujuće da se Notarska komora Njemačke usuđuje upuštati u komentarisanje presuda Ustavnog suda FBiH i Vrhovnog suda FBiH, pa postavljamo pitanje da li se smiju i mogu tako ponašati u Njemačkoj.

Advokatska/Odvjetnička komora FBiH godinama pokušava uspostaviti zakonit rad svih nas koji se bavimo pravom, nažalost pojedinci iz zakonodavne i izvršne vlasti radi sitnih interesa pogoduju notarskoj komori da idalje pravi smutnju na sudovima svih nivoa. Nadamo se da će Vlada FBiH i oba doma Federalnog parlamenta uvidjeti I shvatiti da se odluke Ustavnog suda FBiH ne komentarišu već se provode. Advokatska/Odvjetnicka komora i dalje nudi potpunu saradnju na fer i transparentan način, pomoć u svojim najkvalitetnijim kadrovima kako bi se kreirala najbolja zakonska rješenja koja će biti od koristi za sve građane naše države.

RADIO BET/IZVOR:Vijesti.ba

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset