menu Naslovna chevron_right
BiHIzdvojenoTuzlanski kantonVijesti

Gradačac: U utrci za Općinsko vijeće 394 kandidata

Urednik | 30. Jula 2016.

Prema preliminarnom pregledu ovjerenih kandidacijskih listi i kandidata za Lokalne izbore 2016. godine, u općini Gradačac kandidovane su 394 osobe u utrci za 30 zastupničkih mjesta u općinskom vijeću.

Oni su svrstani na 15 izbornih lista političkih subjekata, a među njima je i pet kandidata iz reda nacionalnih manjina, od kojih dvoje na izbore izlaze kao nezavisni kandidati, dok su njih troje kandidati političkih stranaka.

U nastavku kompletne liste kandidata:

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 ALIĆ MIDHAT 2 MEHIĆ ALISA 3 MEŠANOVIĆ MIDHAT 4 PEZEROVIĆ NASIHA 5 BRKIĆ ELVIS 6 HUSARIĆ MIRELA 7 OSMIČIĆ MERSED 8 BAKOVIĆ DRAGOSLAV 9 HALILOVIĆ SANELA 10 EMIĆ SAFET 11 PIRAGIĆ NERMINA 12 BIJELIĆ MIRALEM 13 MAŠIĆ AMELA 14 SMAJLOVIĆ IRHAD 15 PANDŽIĆ-ŠIŠTRIĆ ADIS 16 SALKIĆ MERIMA 17 JAŠAREVIĆ MUHAREM 18 MEŠANOVIĆ EMINA 19 ŠEHOVIĆ ADNAN 20 DURAKOVIĆ MIRZA 21 ZUKIĆ EMIRA 22 GIBIĆ MUNEVER 23 BIJELIĆ VANESA 24 KONDŽIĆ ESED 25 SENDIĆ MERSED 26 SALIHĆEHAJIĆ ZUMRETA 27 MUJDŽIĆ-DŽUDŽIĆ MIRSAD 28 OKANOVIĆ LEJLA 29 KARIĆ HASAN 30 MULAHALILOVIĆ AMEL 31 BIBERKIĆ BEHIJA 32 AGIĆ JASMIN 33 MEŠANOVIĆ MIRSA 34 AHMEDBAŠIĆ OSMAN

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД 1 ЛАЗИЋ ПРЕДРА

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI
1 MEŠIĆ SADIK 2 DELIĆ SEDINA 3 HANIĆ HALID 4 JUKAN ADIS 5 SAHAČIĆ AIDA 6 JAHIĆ AVDO 7 RAMIĆ VESNA 8 ALIĆ EDIN 9 HANIĆ ANELA 10 HUSEINBAŠIĆ HIKMET 11 ĐONLIĆ ADISA 12 TOKIĆ MIRSAD 13 TALETOVIĆ LAMA 14 MUJANOVIĆ ABDULAH 15 DJEDOVIĆ EMIR 16 OSMANLIĆ RAMIZA 17 ZRNIĆ VAHID 18 AHMETAŠEVIĆ HAJRIJA 19 ŠERIFOVIĆ ZAIM 20 ZUKIĆ EMIR 21 MEHINOVIĆ FAZILA 22 VEHABOVIĆ MINAD 23 MULAOMEROVIĆ MEDIHA 24 BERBIĆ EDIN 25 OMEROVIĆ ISMET 26 MEJREMIĆ NERMA 27 MUJIĆ DŽANAN 28 ĆOSIĆ HALIMA 29 HALILOVIĆ SAMIR 30 KUJRAKOVIĆ ALEN 31 BILAJAC AMRA

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 JAKEŠKIĆ AMIR 2 OKANOVIĆ MUNIRA 3 OMERAGIĆ RAZIM 4 ZULEJHIĆ HASAN 5 MULALIĆ AJSELA 6 ČAJIĆ ELDAR 7 ANASTASOV TODOR 8 ŠIRBEGOVIĆ IRMA 9 NEZIĆ EDINA 10 KAMBEROVIĆ SELVER 11 BEŠIROVIĆ MUNEVERA 12 MUHAREMOVIĆ FEHRAT 13 MULAOMEROVIĆ HAJRIJA 14 ABDI EMIR 15 MUJDŽIĆ-JOJIĆ ELVIR 16 SINANOVIĆ ALMA 17 TERZIĆ SUAD 18 PAMUKOVIĆ VERICA 19 IBRAKOVIĆ SEAD 20 MULAMURATOVIĆ SAMIR 21 ĆOSIĆ NADINA 22 MULAOMEROVIĆ ŠEĆO 23 DŽAKOVIĆ SENIJA 24 KARIĆ ALMIR 25 HASIĆ EDIN 26 DŽAFEROVIĆ DŽENANA 27 DURAKOVIĆ MEHMED 28 LALIĆ JASNA 29 DŽIDIĆ MAHIR 30 BOLOBAN SEJAD

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŠAKIĆ ENIR 2 OMERANOVIĆ EMINA 3 ŠALDIĆ MERSED 4 MULAHALILOVIĆ ARON 5 DRAGANOVIĆ LEILA 6 BEGOVIĆ DENIS 7 DELIOMEROVIĆ INDIR 8 NOVALIĆ RASEMA 9 TURBIĆ ZUMRETA 10 OKANOVIĆ NIHAD 11 OSMIĆ ALMIRA 12 FAZLIĆ SAMIR 13 SELIMOVIĆ AMIRA 14 HASIĆ ISMET 15 KARIĆ SELMIR 16 HUSEINBAŠIĆ SANELA 17 SINANOVIĆ TARIK 18 OKANOVIĆ AIDA 19 HEĆIMOVIĆ EDIN 20 HUSKIĆ ADMIR 21 BAJRAMOVIĆ ALMA 22 ŠKORIĆ NEDŽAD 23 OSMANOVIĆ EMINA 24 JUKAN ADEL 25 MAŠIĆ MUHIDIN 26 ĆULAH ASMIRA 27 BEŠIĆ HAMZA 28 OSMIĆ ANISA 29 ISIĆ NEDŽAD 30 KURBAŠIĆ ZAMIR 31 PAŠALIĆ ADISA 32 HASANBAŠIĆ ADMIR 33 MAHMUTOVIĆ NIHADA 34 GIBIĆ ALMIR

00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŠOKČEVIĆ MATO 2 ĐUKIĆ DANIJELA 3 ŠIMIĆ MARIJAN 4 JOSIPOVIĆ JOSIP 5 DUJAKOVIĆ GABRIJELA 6 BUBALOVIĆ JOZO 7 DUJAKOVIĆ ANTO 8 ŠIMIĆ RUŽA

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 KUJRAKOVIĆ HUSEIN 2 MUJANOVIĆ ILMA 3 PAŠALIĆ AMIR 4 ĆOSIĆ AZRA 5 PEŠTALIĆ ELVIR 6 IBRAHIMOVIĆ MIRSADA 7 ZAHIROVIĆ TEUFIK 8 TALETOVIĆ EMIR 9 BIJELIĆ SELMA 10 DELIOMEROVIĆ JASMIN 11 IBRIŠIMOVIĆ NUDŽEJMA 12 SIVIĆ MEHMED 13 HEĆIMOVIĆ SEDINA 14 JAHIĆ MIRZA 15 KARAHMETOVIĆ JASMIN 16 PANDŽIĆ MERIMA 17 IBRAHIMOVIĆ ENIS 18 GIBIĆ DEVLETA 19 AHMETAŠEVIĆ ELMEDIN 20 GOLAĆ DENIS 21 AHMETAŠEVIĆ MELIHA 22 HALILOVIĆ VEDAD 23 DURAKOVIĆ HATA 24 MORANJAK EDIS 25 DŽAFIĆ MIRZA 26 HASANOVIĆ FATIMA 27 OMIĆ EMRAH 28 KUJRAKOVIĆ LEJLA 29 SUBAŠIĆ HASAN 30 IBRIŠEVIĆ NERMIN 31 VALJEVAC SEADA 32 HODŽIĆ MIDHAT 33 KONDŽIĆ FATIMA 34 ALIBEGOVIĆ ASMIR
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – FAHRUDIN RADONČIĆ
1 OMEROVIĆ ELVIR 2 VUKOVIĆ NAHIDA 3 HRŠTIĆ FATMIR 4 BEGOVIĆ AMELA 5 ĆORIĆ ZAKIR 6 TOKIĆ ERNA 7 KARAHMETOVIĆ SAMIR 8 MURATOVIĆ AHMED 9 KIKIĆ MERISA 10 KAMBEROVIĆ HASO 11 ČOLIĆ MIRELA 12 OMERAGIĆ ARMIN 13 DJEDOVIĆ ERNA 14 HALILKANOVIĆ SUAD 15 UDVINČIĆ MUJO 16 JAHIĆ EDITA 17 IBRAHIMOVIĆ ADEM 18 ĆERIMOVIĆ AZRA 19 KARAHMETOVIĆ HASAN 20 GIBIĆ EDIN 21 MAŠIĆ MELIHA 22 MOĆIĆ OMER 23 HEĆIMOVIĆ SANELA 24 GLUHIĆ NAZIR 25 MULAOMEROVIĆ MUSTAFA 26 SELIMOVIĆ MINELA 27 KADIĆ MIRSAD 28 NUHIĆ ANISA 29 DURAKOVIĆ HUSEIN 30 ZUKIĆ FUAD 31 TOPČAGIĆ MIDHETA 32 OMERAGIĆ ŠAKIR 33 HALILOVIĆ ELMA 34 POBRIĆ VAHID

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HRNČIĆ ELVEDIN 2 HALILOVIĆ ELDISA 3 OMEROVIĆ ABID 4 KAMBEROVIĆ ADEM 5 OMERČIĆ ENISA 6 HERČINOVIĆ ELVIR 7 MEHIĆ BAJREKTAREVIĆ SELMA 8 PAŠALIĆ AMIR 9 MEHIĆ BELMA 10 PEZEROVIĆ MEHO 11 TURBIĆ EMINA 12 SUŠIĆ NIHAD 13 DELIĆ MERIMA 14 BRISTRIĆ NEDŽAD 15 IMŠIROVIĆ REDŽO 16 HUSEINBAŠIĆ BEHIRA 17 HASIČIĆ KEMAL 18 HASANBAŠIĆ ALMA 19 BRISTRIĆ MUHAMED 20 OSMANOVIĆ MUSTAFA 21 MAHMUTOVIĆ ADISA 22 AHMETAGIĆ BAHRUDIN 23 ALJIĆ AMIRA 24 HUSIĆ SENAD 25 DJEDOVIĆ SAMIR 26 BIBERKIĆ JASMINA 27 M HALILOVIĆ NADIR 28 BEĆIROVIĆ EMINA 29 ISAKOVIĆ DAMIR 30 HEĆIMOVIĆ AVDO 31 OMERAGIĆ SANELA 32 MEŠANOVIĆ IBRAHIM 33 OKANOVIĆ SENADA 34 TOKIĆ ARMIN

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 ĆOSIĆ NERMIN 2 BIBERKIĆ MINADA 3 ISKRIĆ FAHRO 4 MEHIĆ SUVAD 5 JAHIĆ ZEKIJA 6 ISKRIĆ SADMIR 7 MEŠIĆ AIDA 8 HALILOVIĆ TARIK 9 GIBIĆ JASMINA 10 ZIMIĆ ENIS 11 GANIĆ EMINA 12 MEHMEDĆEHAJIĆ BENJAMIN 13 ĆERIMOVIĆ MELISA 14 MULAIBRAHIMOVIĆ NEVRES 15 AHMETOVIĆ MERFIN 16 GOLAĆ MURISA 17 ŠALDIĆ AMIR 18 MILKIĆ ALDIJANA 19 ŠALDIĆ ALEN 20 GANIĆ JASIM 21 MURATSPAHIĆ MERISA 22 ŠEĆIĆ ALEN 23 GOLAĆ SANELA 24 SALIHOVIĆ NAMIK 25 ČOLIĆ DENIS 26 ZRNIĆ EMINA 27 KRAJNOVIĆ AZRUDIN 28 SUBAŠIĆ SELMA 29 TUKIĆ DŽENAN 30 ĆEHIĆ RAGIB 31 BIJELIĆ SELMIRA 32 AHMETOVIĆ AJNUR 33 GRABOVICA ASIJA 34 TALETOVIĆ SEDIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HUSEINBAŠIĆ SUAD 2 BIJELIĆ DŽENANA 3 PRLJAČA JUSUF 4 TALETOVIĆ JASMINA 5 HASANOVIĆ OSMAN 6 ĆESKINOVIĆ AMRA 7 PEKARIĆ MIRSAD 8 SAHAČIĆ ENES 9 DJEDOVIĆ ESADA 10 HUSEINBAŠIĆ MIRSAD 11 BRKIĆ ASIJA 12 KUKURUZ JASMIN 13 PEKARIĆ KADIĆ SELMA 14 TURBIĆ KEMAL 15 DIVLJANOVIĆ LATIF 16 PRLJAČA ZERINA 17 DELIĆ EDIN 18 LOJIĆ AMELA 19 ČOLIĆ MIRZA 20 ŠALDIĆ SADIK 21 HUSEINAGIĆ REFIJA 22 FAZLIĆ SUAD 23 ČAUŠEVIĆ AMRA 24 DURAKOVIĆ OMER 25 SULJKANOVIĆ MEVLUDIN 26 ZUKIĆ DŽENANA 27 TALETOVIĆ MIRALEM 28 DURAKOVIĆ LEJLA 29 PANDŽIĆ ENES 30 MUSTAFIĆ NADIR 31 PEŠTALIĆ VERNADA 32 DURMIŠEVIĆ SULEJMAN 33 FAZLIĆ EDINA

00513 STRANKA PENZIONERA / UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 OMEROVIĆ SAFET 2 IDRIZOVIĆ DEVLETA 3 DELIBAŠIĆ MIRSAD 4 LALIĆ MUHAMED 5 DŽOMBIĆ SABAHETA 6 IMAMOVIĆ HIDAJET 7 MEŠANOVIĆ-TASLIDŽIĆ MIRSADA 8 DRAGIČEVIĆ ĐORĐE 9 BIBERKIĆ NELMA 10 H MUHAMEDOVIĆ ENES 11 MEŠIĆ SEDIJA 12 KADIĆ HUSEJIN 13 HEĆIĆ ALIJA 14 LALIĆ DŽEVAD 15 MEŠANOVIĆ ŠEVAL 16 OMIĆ BEGAETA 17 ĐURIĆ MIHAJLO 18 HASANBAŠIĆ ZURIJETA 19 IBRAHIMOVIĆ ŠAHBAZ 20 DAHIĆ KEMIJA

01707 REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA
1 MEHANOVIĆ HAJRUDIN 2 MEŠIĆ SULJKANOVIĆ MIRNELA 3 BEŠIROVIĆ RAMO 4 DJEDOVIĆ KADA 5 IMŠIROVIĆ RAZIM 6 BRKIĆ MUNEVERA 7 HASIĆ AHMET 8 EMINOVIĆ EDIN 9 RABIĆ ELVIRA 10 ŠALDIĆ HAJRUDIN 11 MEŠANOVIĆ ISMETA 12 DURAKOVIĆ AHMET 13 HADŽIMEHMEDOVIĆ JASMINKA 14 SULJKANOVIĆ IBRAHIM 15 BEŠIROVIĆ JASMIN 16 MULIĆ ARMINA 17 SPAHIĆ SAMIR 18 DŽAFIĆ AZRA 19 KAVAZOVIĆ ALIJA 20 MUJIĆ HASAN 21 AHMETAŠEVIĆ SELMA 22 HASIĆ RUSMIR 23 SELIMOVIĆ ELMINA 24 HODŽIĆ ADNAN 25 AVDIĆ MUSTAFA 26 PAŠALIĆ AMIRA 27 MUJČIĆ JASMIN 28 MAHMUTOVIĆ AIDA 29 KARIĆ MUAMER 30 MULAOMEROVIĆ OMER 31 IBRANOVIĆ SANITA 32 OMEROVIĆ ZUHDIJA 33 DOBORAC MELIHA 34 TALETOVIĆ ISMIR

00502 NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK”
1 AGIĆ IBRAHIM 2 SAHAČIĆ SABAHETA 3 TOPČAGIĆ IZUDIN 4 AGIĆ ALMINA 5 HASANOVIĆ FAHRUDIN 6 MUJČIĆ SAMIRA 7 ĆOSIĆ NADIR 8 HASANOVIĆ MUHAREM 9 ŠALJO AMRA 10 ČOLIĆ KEMAL 11 HUSEINBAŠIĆ ALMA 12 BEŠIROVIĆ SULEJMAN 13 HASUKIĆ UMA 14 MRKONJIĆ ALEM 15 HUSEJNOVIĆ OSMAN 16 MAŠIĆ MELIHA 17 ĆOSIĆ ADNAN 18 ĆOSIĆ AMRA 19 TURSIĆ SABAHUDIN 20 MEHMEDOVIĆ MUNIB 21 DELIĆ HADŽIRA 22 BRISTRIĆ ADNAN 23 TOPČAGIĆ JASMINKA 24 ŠALJO ARIF 25 AVDIĆ MEHMED 26 HALILOVIĆ KADA 27 KADIĆ NIHAD

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 МИТРОВИЋ МИЛАН 025 NACIONALNE MANJINE GRADAČAC / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРAДAЧAЦ 02151 GLUHIĆ BESIM 1 GLUHIĆ BESIM 00455 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH 1 KRAJNOVIĆ MUKELEFA 01980 JUSUFOVIĆ ALBANO 1 JUSUFOVIĆ ALBANO 01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH – FAHRUDIN RADONČIĆ 1 SULEJMANI KURTIŠ 00502 NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK” 1 LINKA VIOREL

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset